Το έργο της προστασίας, συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης των μνημείων της Αθηναϊκής Ακρόπολης, ενός από τα σημαντικότερα σύνολα-μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, οργανώνεται και υλοποιείται από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται αποσκοπούν στη διατήρηση και παράδοση στις επόμενες γενιές, στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, του μοναδικού σε λαμπρότητα συνόλου που δημιούργησαν οι Έλληνες στην κορύφωση του πολιτισμού τους, στην προβολή των καλλιτεχνικών του αξιών και στην κατανόηση της αρχιτεκτονικής του μορφής και λειτουργίας.

Την επιστημονική ευθύνη της εκτέλεσης των έργων έχει από το 1975 η Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ), διεπιστημονική επιτροπή ειδικών επιστημόνων. Οι επεμβάσεις ξεκίνησαν το 1975 ως σωστικές για την αντιμετώπιση των σοβαρών δομοστατικών προβλημάτων των μνημείων, καθώς και των προβλημάτων διάβρωσης της επιφάνειάς τους. Η μεθοδική έρευνα του σωζόμενου αρχιτεκτονικού υλικού, επέτρεψε τη διόρθωση των εσφαλμένων τοποθετήσεων των προηγούμενων επεμβάσεων και κατέστησε δυνατή, σε συνδυασμό με την επανένταξη διάσπαρτου αρχαίου υλικού, την αναστήλωση ευρύτερων περιοχών των μνημείων βελτιώνοντας σημαντικά την αρχική τους μορφή.

Η συστηματική τεκμηρίωση, οι ειδικές μελέτες πριν από κάθε επέμβαση και η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών κατά την εκτέλεσή των έργων, κατέστησαν το έργο που έχει επιτελεστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια στα μνημεία της Ακρόπολης διεθνώς αναγνωρισμένο.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   ysma@culture.gr
Έτος:   1975 -
Θέμα Προγράμματος: Αρχαιότητες.
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως
Δράσεις και έργα του προγράμματος - Υποέργα του προγράμματος
Το έργο Αποκατάστασης του Παρθενώνα
Το έργο Αποκατάστασης των Προπυλαίων
Το έργο Αποκατάστασης του Ερεχθείου
Το έργο Αποκατάστασης του ναού της Αθηνάς Νίκης
Το έργο συντήρησης και στερέωσης των περιμετρικών τειχών της Ακρόπολης
Παράλληλες δραστηριότητες
Μεγάλα Προγράμματα
Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως