Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Πολιτισμός" είναι ένα από τα 24 Προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000 -2006) γαι την Ελλάδα και στοχεύει μέσα από μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων και ενεργειών:
-στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
-στην ανάπτυξη του σύγχρονού πολιτισμού

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   http://ep.culture.gr
Έτος:   2000 -
Θέμα Προγράμματος: Πολιτιστική διαχείριση.
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Αναστηλώσεις
Μετατροπή της οικίας Τατάνη στην Αμαλιάδα σε διαχρονικό Μουσείο Νομού Ηλείας
Μεγάλα Προγράμματα
Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Το Αναστηλωτικό Έργο στην Ακρόπολη
Το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως