Λογότυπο του Προγράμματος "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2014-2020"Tο νέο πρόγραμμα για τον πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα «Δημιουργική Ευρώπη» έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο 2014. Στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ανήκει στα επιδοτούμενα προγράμματα «τέταρτης γενιάς», ενσωματώνονται τα Προγράμματα «Πολιτισμός 2007-2013» και «MEDIA».
Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 1.462 εκ. €.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δράσεων: το υποπρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, για το οποίο αρμόδιο είναι το τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το υποπρόγραμμα MEDIA, για το οποίο αρμόδιο είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΝΠΙΔ του ΥΠΠΟΑ) και τη διατομεακή συνιστώσα, η οποία θα ξεκινήσει από το 2016 και θα λειτουργήσει ως μηχανισμός εγγυοδοσίας, ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Ο μηχανισμός εγγυοδοσίας, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο γενικό πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος πρόκειται να ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν τα 28 Κράτη-Μέλη της ΕΕ, οι υπό ένταξη χώρες, oι υποψήφιες για ένταξη χώρες, οι χώρες της ΕΖΕΣ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας.

Επιλέξιμοι φορείς:
Δημόσιοι, ιδιωτικοί, ΜΚΟ και άλλοι οργανισμοί και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον δημιουργικό, οπτικοακουστικό και πολιτιστικό τομέα και έχουν συσταθεί τουλάχιστον 2 χρόνια πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης.

Συντονιστικός φορέας του Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη στην Ελλάδα είναι το Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Προγράμματος:
http://creative-europe.culture.gr


Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση

Λογότυπο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Έτος:   2014 - 2020
Θέμα Προγράμματος: Διάφοροι, Νεώτερος Πολιτισμός.
Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συντονιστές:
Γιώργος Καλαμαντής
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τηλ: +30 210 32 20 181
Fax: +30 210 33 10 796
E-mail: ced.greece@culture.gr
Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα “Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας” του υποπρογράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ του “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2014-2020”
Σχετικά αρχεία
Δελτίο Τύπου  
Μεγάλα Προγράμματα
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ"
Πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ» - Εκπαίδευση και Πολιτισμός
Το Αναστηλωτικό Έργο στην Ακρόπολη
Το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως