CD-ROM
Κεφαλλωνίτου Φρ.- Δημητρακοπούλου Π. - Σμύρης Γ. - Νάκου Β., Αγία Μαύρα Λευκάδας, Αθήνα, 2001
Βιβλίο
Α. Ιντζεσίλογλου (επιμ.), "Νικολάου Ι. Γιαννοπούλου. ΣΥΛΛΟΓΗ 1. Δημοσιεύματα στην Νεολόγου Εβδομαδιαίαν Επιθεώρησιν εν Κωνσταντινούπολει, 1891 - 1894", ΥΠΠΟ - ΑΙΘΣ, Βόλος 2005
Αναστασία Χρυσοστόμου, «Αρχαία Έδεσσα. Τα Νεκροταφεία», Μελέτες 5, ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Βόλος 2013
Γ. Ζάχος, «Ελάτεια. Ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδος», Μελέτες 3, ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Βόλος 2013
Β. Αδρύμη - Σισμάνη (επιμ.), "Αρχαία Θέατρα στη Θεσσαλία", Πρακτικά Ημερίδας, ΔΗΚΙ Βόλου, Βόλος 2010
Ε. Κουρκουτίδου-Νικολαϊδου, Δ. Ναλπάντης (επιμ.), Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη, Αθήνα 1999
A. Γιαννικουρή (επιμ.), Χάρις Χαίρε, Μελέτες στη Μνήμη της Χάρης Κάντζια, τόμ. Α-Β, Αθήνα 2004
Αρχοντόπουλος Θ., Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης στην πόλη της Ρόδου και η ζωγραφική του ύστερου Μεσαίωνα στα Δωδεκάνησα (1309-1453), Ρόδος-Αθήνα 2010
Στεφανάκη Β., Νομίσματα-Νομισματική Αιγαίου: Κως Ι, Αθήνα 2012
Μποσνάκης Δ., Το Ασκληπιείον της Κω, Αθήνα 2014 (υπό δημοσίευση)
Τσιρπανλής Ζ., Στη Ρόδο του 16ου-17ου αιώνα. Από τους Ιωαννίτες Ιππότες στους Οθωμανούς Τούρκους, Ρόδος 2002
Πατσιαδά Β., Μνημειώδες Ταφικό Συγκρότημα στη Νεκρόπολη της Ρόδου. Συμβολή στη μελέτη της ελληνιστικής ταφικής αρχιτεκτονικής, Ρόδος-Αθήνα 2013
Μποσνάκης Δ., Ανέκδοτες επιγραφές της Κω. Επιτύμβια μνημεία και όροι, Αθήνα 2008
N. Stampolidis, A. Kanta-A., Giannikouri (ed.), Athanasia. The Earthy, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze and the Early Iron Age, Proceedings of the International Archaeological Conference, Rhodes 28-31 May 2009, Herakleion 2012.
Ch. Papageorgiadou-Banis – A. Giannikouri (επιμ.), Sailing in the Aegean: Readings on the Economy and Trade Routes, Μελετήματα 53, Athens 2008.
Βιβλιοθήκες τα λιμάνια της γνώσης
Ε. Νικολάου, Σ. Κραβαρίτου, Β. Αδρύμη, Φ. Ντάσιος, Β. Καραχρήστος, «Αρχαίες πόλεις Θεσσαλίας & περίοικων περιοχών», ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, Λάρισα 2012
Στ. Σδρόλια, «Οι τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Πέτρας (1625) και η ζωγραφική των ναών των Αγράφων του 17ου αιώνα», Μελέτες 1, ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Βόλος 2012
Δημήτρη Μποσνάκη, «Ενθετταλίζεσθαι», Μελέτες 2, ΥΠΑΙΘΠΑ – ΑΙΘΣ, Βόλος 2013
Εκπαιδευτικός φάκελος
Αρχαία Αγορά των Αθηνών-Εκπαιδευτικός φάκελος
Φύση, Θάλασσα και Ζωή
Εκπαιδευτικό υλικό 2009-2010
Άνθρωποι, Λιοντάρια και Χρυσός
Ο Μινωικός πολιτισμός - Εκπαιδευτικός φάκελος κορμού Νο 3
Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός-Εκπαιδευτικός φάκελος κορμού Νο 4
«Το μαγικό σπίτι του Ραχοτέπ στην αρχαία Αίγυπτο»
Το Χαμόγελο του Κούρου
Κως: Ασκληπιείο-Εκπαιδευτικός φάκελος
Το Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα-Εκπαιδευτικός φάκελος κορμού Νο 9
Κατάλογος έκθεσης
L'approccio all'uomo bizantino attraverso l'occhio di un collezionista, Atene 2002
M. Lagogianni Georgakarakos – K. Buraselis, Athenian Democracy speaking through its inscriptions, Exhibition Catalogue, Athens 2009
Ματθαίου A. Π. (επιμ.), «Kαττάδε έδοξε τοις Λακεδαιμονίοις, Eπιγραφές δημοσίου χαρακτήρα από τη Σπάρτη του 5ου αι. π.X.», Kατάλογος έκθεσης, Aθήνα 2006
Λαγογιάννη Γεωργακαράκου M. - Mπουραζέλης K. (επιμ.), «Έδοξεν τηι βουλή και τωι δήμωι. H αθηναϊκή δημοκρατία μιλάει με τις επιγραφές της», Kατάλογος έκθεσης 2007, Aθήνα 2007
Λαγογιάννη Γεωργακαράκου M. - Mενδώνη Λ. (επιμ.), «Πολιτεύεσθαι τους Kείους κατά πόλεις. H διάσπαση ως μέσον πολιτικού ελέγχου», Kατάλογος έκθεσης 2007, Aθήνα 2007
The Greek Script/Die Griechiesche Schrift, Αθήνα, 2001
Η ελληνική γραφή, Kατάλογος έκθεσης αντιγράφων, Αθήνα, 2002
Τα Αττικά. Βλέποντας τους Έλληνες. Από τη Ρόδο στη Γέλα, 7ος-5ος αι. π.Χ., Κατάλογος έκθεσης. Γέλα, Συρακούσες, Ρόδος 2004
Αρχαίες ελληνικές επιγραφές τεχνολογικού περιεχομένου, Κατάλογος έκθεσης, Αθήνα, 2002
Συλλογή Γεώργιου Τσολοζίδη, Το Βυζάντιο με τη ματιά ενός συλλέκτη, Αθήνα 2001
Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή (επιμ.), Ώρες Βυζαντίου, Έργα και ημέρες στο Βυζάντιο, Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο, Αθήνα 2002
Δ. Παπανικόλα-Μπακιρτζή (επιμ.), Βυζαντινά εφυαλωμένα κεραμικά, η τέχνη των εγχαράκτων, Αθήνα 1999
«Νεοελληνική Αργυροχοΐα»
Α. Κοντογιάννης, "Ονομάτων Επίσκεψις. LGPN III b: delenda et corrigenda", ΥΠΠΟΤ ΑΙΘΣ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα ΙΑΚΑ, Βόλος 2009
Οδηγός
Β. Αδρύμη - Σισμάνη, "Αρχαίες θέσεις και Μνημεία της Μαγνησίας" «Εν Βόλω» 37-38ο ΤΕΥΧΟΣ Αφιέρωμα: «Πολιτιστική Κληρονομιά της Μαγνησίας», ΔΗΚΙ Βόλου, Βόλος 2010
"Επί νήαθοήν και θίνα θαλάσσης" ΥΠΠΟ,ΕΕΑ, Νιόκαστρο Πύλου 1999
"Αμφορείς & Θάλασσα"
Β. Αδρύμη - Σισμάνη, "Αρχαιολογικός χάρτης νομού Μαγνησίας", ΑΙΘΣ - ΔΗΚΙ Βόλου, Βόλος 2010
Αρχαιολογικά Μουσεία και Συλλογές στην Ελλάδα
Πρακτικά
Γ.Α. Πίκουλας (επιμ.), "Inscriptions and History of Thessaly. New evidence.Proceedings of the International Symposium in honor of Professor Christian Habicht." (2006) ΥΠΠΟΤ ΑΙΘΣ - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα ΙΑΚΑ - Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία, Βόλος 2006
«Η Γη-Μήτρα ζωής και δημιουργίας»
«Το μετάξι στη Δύση και την Ανατολή»
«Ο αέρας πηγή ζωής, κίνησης και καθαρμού»
Πρακτικά του H΄ Διεθνούς Συνεδρίου Eλληνικής και Λατινικής Eπιγραφικής, Aθήνα, 3-9 Oκτωβρίου 1982, Aθήνα 1984
ΟΒΟΛΟΣ 8. Το νόμισμα στα Δωδεκάνησα και τη Μικρασιατική τους περαία: Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία. Αρχαίοι, βυζαντινοί, νεότεροι χρόνοι, Πρακτικά Συνεδρίου της Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης, Κως 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2003, Αθήνα 2006
Β. Καραγιώργης - Α. Γιαννικουρή (επιμ.), Διάσωση και προβολή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των μεγάλων νησιών της Μεσογείου, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ρόδος 1-3 Σεπτεμβρίου 2005, Αθήνα 2006
Αρχαιολογικά Έργα στα νησιά του Αιγαίου – Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, Σύρος – Ρόδος 2013
Α. Γιαννικουρή (επιμ.), H Αγορά στη Μεσόγειο από τους Ομηρικούς έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους, Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Κως 14-17 Απριλίου 2011, Αθήνα 2011
N. Xρ. Σταμπολίδης - A. Γιαννικουρή (επιμ.), Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή Σιδήρου, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ρόδος 1-4 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα 2004
«Κεραμική της Ύστερης Αρχαιότητας από τον ελλαδικό χώρο (3ος-7ος αι. μ.Χ.)», Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Θεσσαλονίκη 12-16 Νοεμβρίου 2006, Tόμ. I-II, Θεσσαλονίκη 2010 Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών αρ. 8
«Το νερό πηγή ζωής, κίνησης και καθαρμού»
«Λαογραφικά Μουσεία και Συλλογές. Οργάνωση – Λειτουργία»
Β. Αδρύμη - Σισμάνη, Ε. Νικολάου (επιμ.) "Μνήμη Δημήτρη Ζαχαρίου" Πρακτικά Ημερίδας, ΥΠΠΟΤ ΑΙΘΣ, Βόλος 2009
Φυλλάδιο
Η νομισματοκοπία των Aθηνών
Ένα ψηφιδωτό .. και ένα παραμύθι
"Διηγήσεις ζωής ενός ενάλιου αμφορέα"
"Ναυάγια" Βυθισμένα Ταξίδια, Ανθρώπινες Εξερευνήσεις, Ίχνη Σημαίνοντα στις Θάλασσες της Πελοποννήσου
Φυλλάδιο “RenePuaux”
Πολιτιστική Ακτή Πειραιά Silo, μετατροπή του κτιρίου σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων
Πολιτιστική Ακτή Πειραιά
Το Ασκληπιείο της Κω, Κως-Αθήνα 2013
Γιαννικουρή Α., Η αρχαία Αγορά της Κω, Ρόδος 2011
Χρυσαφένια Στολίδια
Το κοινό νόμισμα από την αρχαιότητα έως σήμερα
Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας
Το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και Ασκληπιού στην Επίδαυρο. Οδηγός στα μνημεία και το μουσείο του χώρου
Φυλλάδιο του Mουσείου
Μικρά μυστικά για φαγητά στα χρόνια τα παλιά
Φυλλάδιο Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος "Ευμάθιος Φιλοκάλης : Ανάδειξη επιλεγμένων μεσοβυζαντινών μνημείων Κρήτης Κύπρου με καινοτόμες μεθόδους"
Eνημερωτικό έντυπο για το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας
Με την οικογένειά μου στο Μουσείο
Α. Ιντζεσίλογλου (επιμ.), "Από τον λιμένα της Πεπαρήθου … στο λιμάνι της Σκοπέλου" (Δίγλωσσο ελληνικά και αγγλικά), ΑΙΘΣ - Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου, Σκόπελος 2004
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις
Clara Rhodos I: A. Maiuri – G. Jacopich, Rapporto generale sul servizio archeologico a Rodi e nelle isole dipendenti dall’anno 1912 all’anno 1927, Bergamo 1928
Clara Rhodos II: A. Maiuri, Monumenti di scultura del Museo archeologico di Rodi I, Bergamo 1932
Clara Rhodos IV: G. Jacopi, Esplorazione archeologica di Camiro I, Bergamo 1931
Clara Rhodos. Studi e materiali pubblicati a cura dell' Istituto Storico-Archeologico di Rodi, vols. I-X, Istituto Storico-Archeologico – Rodi, Bergamo 1928-1941
Clara Rhodos VI-VII: G. Jacopi, Esplorazione archeologica di Camiro II, Necropoli, Acropoli, Bergamo 1932-3
Clara Rhodos V. 2: G. Jacopi, Monumenti di scultura del Museo archeologico di Rodi III, Bergamo 1932
Clara Rhodos X: 1. L. Laurenzi, Ritratto di un principe ellenistico. 2. L. Laurenzi, Statuetta acefala di Cleobulo Lindio. 3. L. Laurenzi, Iscrizioni dell’ Asclepieo di Coo. 4. G Monaco, Scavi nella zona micenea di Jaliso (1935-1936). 5. M. C. De Azevedo, Una oinochoe della necropoli di Jaliso. 6. A. Degrassi, Iscrizioni latine inedite di Coo, Bergamo 1941.
Clara Rhodos V. 1: G. Jacopi, Monumenti di scultura del Museo archeologico di Rodi II, Bergamo 1931
Clara Rhodos IX: 1. L. Laurenzi, Monumenti di scultura del Museo Archeologico di Rodi – IV; e dell’ Antiquarium di Coo - II. 2. E. Paribeni, Due vasi del Museo Archeologico di Rodi. 3. G. Levi Della Vida, Una bilingue Greco-Nabatea a Coo. 4. M Segre, La legge ateniese sull’ unificazione della Moneta. 5. M Segre, Iscrizioni di Licia. 6. S. Accame, Un nuovo decreto di Lindo del V Sec. A.C., Bergamo 1938.
Clara Rhodos VIII: 1. L. Laurenzi, Necropoli ialisie (Scavi dell’ anno 1934). 2. P. E. Arias, “Pelike” con amazzonomachia dell’ “Antiquarium” di Coo. 3. M Segre, Dedica votiva dell’ equipaggio di una nave rodia. 4. P. Lojacono, La chiesa conventuale di S. Giovanni dei Cavalieri in Rodi. 5. P. Lojacono, Il Palazzo del Gran Maestro in Rodi , Bergamo 1936.
Clara Rhodos III: G. Jacopi, Scavi nella necropoli di Jalisso, 1924-1928, Bergamo 1929
Δείτε ακόμη...
Εκδόσεις για τον Σύγχρονο Πολιτισμό
Εκδόσεις ανά είδος
CD-ROM
Βιβλίο
Εκπαιδευτικός φάκελος
Κατάλογος έκθεσης
Οδηγός
Πρακτικά
Φυλλάδιο
Ψηφιοποιημένες Εκδόσεις