Κωδικοποίηση αρχαιολογικής νομοθεσίας

Νόμοι

Προεδρικά Διατάγματα

Υπουργικές Αποφάσεις

Νομοθεσία ΕΕ

UNESCO: Αναζήτηση νόμων για την πολιτιστική κληρονομιά

Δείτε ακόμη..
Νομοθεσία για το Σύγχρονο Πολιτισμό