Ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης εγγραφής στο Ψηφιακό Αρχείο Ανιχνευτών Μετάλλου
Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου των τευχών διακήρυξης του έργου με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΥΛΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 372891, «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στα πλαίσια της πρόσκλησης 31 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» , με τελικό δικαιούχο τη ΛΗ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Δημόσια διαβούλευση του σχεδίου των τευχών διακήρυξης του Υποέργου 3 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»
Άδειες που χορηγούνται από την Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
Προκηρύσσεται ανοικτός διεθνής διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»
Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση «Η κεραμική της αρχαϊκής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (700-480 π.Χ.)»
Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»
Λειτουργία των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους κατά τις επίσημες αργίες - Πάσχα 2014
Οδηγία για την προστασία ευαίσθητων οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων
Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού
Δελτίο Τύπου σχετικά με το κλείσιμο του Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας
Έντυπο Αίτησης Παραχώρησης του Ωδείου του Ηρώδου του Αττικού
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α2/Φ30/22268/778/05.03.2004
Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση αδείας χρήσης εικόνων, κινηματογραφήσεως και φωτογραφήσεως μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
Δημόσια Διαβούλευση ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, με διαδικασία συμφωνίας πλαισίου, για τις «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου» για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων»
Πρόσβαση των ΑμεΑ με ειδικό ανελκυστήρα στην Ακρόπολη
Εγκύκλιος Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2017
Έντυπα για αιτήσεις
«Ελεύθερη και μειωμένη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο»
Δείτε ακόμη..
Πληροφορίες για τον Πολίτη στον τομέα του Σύγχρονου Πολιτισμού