Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Εφαρμοσμένης Έρευνας
Σχετικά έγγραφα:
Οδηγία για την προστασία ευαίσθητων οργανικών ανασκαφικών ευρημάτων  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη