Σχετικά έγγραφα:
Πρόσβαση των ΑμεΑ με ειδικό ανελκυστήρα στην Ακρόπολη  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη