Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Διεύθυνση Μουσείων
Σχετικά έγγραφα:
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (Αρχείο doc)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (Αρχείο pdf)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης (Αρχείο pdf)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης (Αρχείο doc)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης (Αρχείο pdf)  
Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (E-BOOK)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης (Αρχείο doc)  
Αίτηση χορήγησης άδειας σχεδίασης σε καλλιτέχνες (Αρχείο doc)  
Αίτηση χορήγησης άδειας σχεδίασης σε καλλιτέχνες (Αρχείο pdf)  
Οδηγίες για χορήγηση άδειας κινηματογράφησης  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη