Σχετικά έγγραφα:
Τεύχος Α΄ Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»  
Τεύχος Β΄ Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»  
Τεύχος C΄ Διακήρυξης Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης και Διαμόρφωσης Υλικού για Αξιοποίηση μέσω Διαδικτύου»  
Έντυπο Υποβολής Παρατηρήσεων, Σχολίων και Προτάσεων  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη