Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Σχετικά έγγραφα:
Έντυπο Αίτησης Παραχώρησης του Ωδείου του Ηρώδου του Αττικού  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη