Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Σχετικά έγγραφα:
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης (Αρχείο doc)   
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης (Αρχείο doc)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (Αρχείο doc)  
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης-κινηματογράφησης και χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση ((E-BOOK)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση (Αρχείο pdf)   
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης (Αρχείο pdf)   
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης (Αρχείο pdf)  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη