Οι Υπουργικές Αποφάσεις στις οποίες αναφέρονται τα σύνολα δεδομένων και η κατηγοριοποίηση τους, όπως προκύπτει από εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: ΩΩΡΜΧ-ΜΒΛ).

Σχετικά έγγραφα:
Α. Απόφαση Συνόλων Δεδομένων ΥΠΠΟΑ Τομέα Πολιτισμού - 30/06/2016  
Β. Απόφαση Συνόλων Δεδομένων ΥΠΠΟΑ Τομέα Αθλητισμού - 01/07/2016  
A1. Ορθή Επανάληψη - Απόφαση Συνόλων Δεδομένων ΥΠΠΟΑ Τομέα Πολιτισμού - 26/07/2016  
Α2. Τροποποίηση της Ορθής Επανάληψης - Απόφαση Συνόλων Δεδομένων ΥΠΠΟΑ Τομέα Πολιτισμού - 04/10/2016  
Επιστροφή στις...
Πληροφορίες για τον Πολίτη