Αρχαιολογική Εταιρεία
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών
Ιστορική και Εθνολογική Eταιρεία - Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης
Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ)
Μουσείο Ζυγομαλά
Μουσείο Μπενάκη
Μουσείο Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου
Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακροπόλεως
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Κατηγορίες
Εποπτευόμενοι Οργανισμοί
Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές στην Ελλάδα
Δείτε ακόμη..
Πολιτιστικοί Οργανισμοί για το Σύγχρονο Πολιτισμό