Απονέμονται κάθε χρόνο σε συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί κατά το προηγούμενο έτος (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου) και έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιείται η κρίση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ν. 3905/23-12-2010). Η αρμόδια Επιτροπή, μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου, μπορεί να λαμβάνει υπόψη και έργο που δεν έχει κατατεθεί ως ανωτέρω, εφόσον προκύπτει με βεβαιότητα η χρονολογία έκδοσής του.

Για την επιλογή των προς βράβευση έργων έχουν συγκροτηθεί με την ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ/ 69222/ 7793/ 6927/ 436/ 04-03-2016 (ΦΕΚ 123/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09.03.2016) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΥΕΦΤΠ/ 145705/14597/13078/874/24-05-2016 (ΦΕΚ 296/ΥΟΔΔ/09.06.2016) Υπουργική Απόφαση ως προς το σημείο που αφορά στην Επιτροπή Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, με διετή θητεία, οι ακόλουθες Επιτροπές:


Α. Επιτροπή για τα ετήσια Βραβεία Λογοτεχνίας και το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων, το Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα, το Ειδικό Θεματικό Βραβείο και τα Βραβεία Δοκιμίου – Μαρτυρίας

1. Αλέξης Ζήρας, Συγγραφέας, Πρόεδρος.
2. Γιώργος − Ιωάννης Ανδρειωμένος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μέλος ΔΕΠ, Αντιπρόεδρος.
3. Δημήτρης Καργιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέλος ΔΕΠ
4. Έλλη Λεμονίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, του Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος ΔΕΠ
5. Μαρία Σκιαδαρέση, Συγγραφέας, Μέλος.
6. Ευαγγελία (Λίνα) Πανταλέων, Κριτικός Λογοτεχνίας, Μέλος
7. Ελένη (Λίλυ) Εξαρχοπούλου, Συγγραφέας, Μέλος
8. Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος, Κριτικός Λογοτεχνίας, Μέλος
9. Ειρήνη (Νένα) Κοκκινάκη, Κριτικός Λογοτεχνίας, Μέλος

Γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται η Ευαγγελία Πανταζή του Νικολάου, Υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου, της Δ/νσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτισμού.


Β. Επιτροπή για τα Βραβεία Παιδικού Βιβλίου

1. Αλέξιος Κυριτσόπουλος, Εικονογράφος, Πρόεδρος.
2. Αναστασία Οικονομίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μέλος ΔΕΠ, Αντιπρόεδρος.
3. Τασούλα Τσιλιμένη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Συγγραφέας, Μέλος.
4. Γιώργος Θεοχάρης, Συγγραφέας, Μέλος
5. Νέαρχος Ντάσκας, Εικονογράφος, Μέλος
6. Ιωάννης Βασιλαράκης, Κριτικός, Μέλος
7. Κατερίνα Δερματά, Κριτικός, Μέλος
8. Αγγελική Γιαννικοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδικής Λογοτεχνίας
του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος ΔΕΠ
9. Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Δημιουργικής Γραφής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Μέλος ΔΕΠ


Γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται η Σοφία Μάρα του Χαραλάμπους, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου, της Δ/νσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτισμού.


Γ. Επιτροπή για τα Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης

1. Εράσμια Λουΐζα Σταυροπούλου , Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νεοελληνίστρια, Πρόεδρος.
2. Ευαγγελία Σακελλίου, Πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κριτικός, Αντιπρόεδρος.
3. Δημήτρης Κυρτάτας, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μέλος ΔΕΠ.
4. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλovίκης Μέλος ΔΕΠ.
5. Γεράσιμος Ζώρας, Πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,Μεταφραστής.
6. Κωνσταντίνος Γιαβής, Επίκουρος Καθηγητής Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλovίκης, Κριτικός.
7. Γεωργία Φαρίνου − Μαλαματάρη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλovίκης, Νεοελληνίστρια.
8. Μαργαρίτα Σωτηρίου, Λέκτορας του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μέλος ΔΕΠ.
9. Ελένη (Λίλα) Κονομάρα, Μεταφράστρια

Γραμματέας της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται η Ευγενία Μπαλάσκα του Θεμιστοκλή, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου, της Δ/νσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, της Γενικής Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτισμού.


Στις ως άνω Επιτροπές μετέχει με γνώμη αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, της Γενικής Δ/νσης Σύγχρονου Πολιτισμού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου της ίδιας Διεύθυνσης,

Τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία είναι τα ακόλουθα :


A. Βραβεία Λογοτεχνίας :

- Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων
- Βραβείο Μυθιστορήματος
- Βραβείο Διηγήματος – Νουβέλας
- Βραβείο Ποίησης
- Βραβείο Δοκιμίου – Κριτικής
- Βραβείο Μαρτυρίας – Βιογραφίας – Χρονικού- Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας
- Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα
- Ειδικό Βραβείο σε λογοτέχνη του οποίου το βιβλίο προάγει σημαντικά το διάλογο πάνω σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα


Β. Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης :

- Βραβείο Απόδοσης έργου της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στα νέα ελληνικά
- Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα
- Βραβείο Μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας σε ελληνική γλώσσα


Γ. Βραβεία Παιδικού Βιβλίου :

- Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου
- Βραβείο Εφηβικού - Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου
- Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου
- Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου
Σχετικά έγγραφα:
Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία (Πίνακας 1956 – 2014)  
Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης (Πίνακας 1989 – 2014)  
Κρατικά Βραβεία Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου (Πίνακας 1989 – 2014)  
Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία – Βραχείες Λίστες (2011 - 2014)