Η εξέταση των αιτημάτων ενίσχυσης των ενώσεων λογοτεχνών, περιοδικών συγγραμμάτων και φορέων του Βιβλίου και των Γραμμάτων γενικότερα γίνεται αφού υποβληθεί ο προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το νέο έτος και ο απολογισμός ( και οικονομικός εφόσον έχουν επιχορηγηθεί ) πεπραγμένων παρελθόντος έτους .