Κάθε χρόνο και στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Υπουργείου, αποστέλλονται σειρές βραβευμένων βιβλίων σε φορείς του εξωτερικού (ελληνικές πρεσβείες, έδρες νεοελληνικών σπουδών σε ξένα πανεπιστήμια κ.α). Βιβλία αποστέλλονται και σε φορείς του εσωτερικού οι οποίοι διαθέτουν οργανωμένες βιβλιοθήκες, κατόπιν αιτήσεώς τους. Μετά την παραλαβή, αποστέλλουν στη ΔΕΠΠ βεβαίωση εγγραφής των βιβλίων, με τους αντίστοιχους αριθμούς και ημερομηνία εγγραφής στο βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης τους.

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου