Ο διαγωνισμός των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους.
Με την ανωτέρω απόφαση προκηρύσσονται τρία Κρατικά Βραβεία.
α) Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου,
β) Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά,
γ) Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς.
Οι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, ο καθορισμός των χρηματικών επάθλων των Βραβείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τα υποβαλλόμενα στο διαγωνισμό έργα πρέπει να μην έχουν εκδοθεί, παρουσιαστεί στο θέατρο, την τηλεόραση και να μην έχουν μεταδοθεί από το ραδιόφωνο.
Έργο το οποίο έχει κριθεί από επιτροπή του παρόντος διαγωνισμού ή άλλη επιτροπή θεατρικού βραβείου του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν μπορεί να υποβληθεί προς κρίση.
Τα υποβαλλόμενα θεατρικά έργα κρίνονται από τρεις Επιτροπές (μία για κάθε διαγωνισμό).
Οι αποφάσεις των Επιτροπών για τα προτεινόμενα βραβεία (ένα βραβείο για κάθε διαγωνισμό), δημοσιεύονται με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.).

Α. Επιτροπή Κρατικού Βραβείου Συγγραφής Θεατρικού Έργου (λήξη θητείας 11-4-2016)
1. Νικόλαος Διαμαντής, Σκηνοθέτης, Πρόεδρος.
2. Χατζηγιαννίδης Ευάγγελος, Συγγραφέας.
3. Κοντογιάννη Αμαλία, Θεατρολόγος.
4. Ειρήνη Πιττακή, Ηθοποιός.
5. Ιωαννίδης Γρηγόριος, Λέκτορας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Κριτικός Θεάτρου.

Β. Επιτροπή Κρατικού Βραβείου για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς (λήξη θητείας 10-4-2016)
1. Σάββας Κυριακίδης, Κριτικός Θεάτρου, Πρόεδρος.
2. Βιτάλη Χαρίκλεια, Συγγραφέας.
3. Γαρυφαλλιά Μελεμέ, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός.
4. Ιωάννης Καλαβριανός, Σκηνοθέτης.
5. Ελένη Πέγκα, Συγγραφέας, Σκηνοθέτης.

Γ. Επιτροπή Κρατικού Βραβείου Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά (λήξη θητείας
10-4-2016)
1. Ξένια Καλογεροπούλου, Ηθοποιός, Συγγραφέας, Πρόεδρος.
2. Μαρία Καρανάνου, Θεατρολόγος.
3. Παναγιώτης Τζαμαργιάς, Σκηνοθέτης.
4. Άλκηστη Κοντογιάννη, Πανεπιστημιακός με ειδίκευση στη Δραματική Τέχνη στην
Εκπαίδευση.
5. Παγώνα Στεφανίδου, Εκπαιδευτικός, με ειδίκευση στο Παιδικό Θέατρο.

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Θεάτρου και Χορού