Οι επιχορηγήσεις των Θιάσων Ελευθέρου Θεάτρου προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η τελευταία προκήρυξη έγινε το 2011, τα αποτελέσματα και το σκεπτικό της επιτροπής επισυνάπτονται. Από τους 67 συνολικά θιάσους που υπέβαλλαν αίτηση επιχορήγησης, χρηματοδότήθηκαν τελικά 61, όσοι δηλαδή υλοποίησαν την πρόταση τους, με το 1/4 του ποσού της ανακοίνωσης της Γνωμοδοτικής Επιτρόπης λόγω οικονομικής κρίσης.

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Θεάτρου και Χορού
Σχετικά έγγραφα:
Ανακοίνωση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Θεάτρου 29-2-12  
Αποτελέσματα Επιχορηγήσεων Ελευθέρου Θεάτρου 29-2-12