Οι επιχορηγήσεις των Ομάδων Κλασικού και Σύγχρονου Χορού γίνονται μετά από σχετική Προκήρυξη. Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους στη Δ/νση Εφαρμογής Πολιτιστικής Πολιτικής, Τμήμα Θεάτρου και Χορού, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. Οι προτάσεις των ομάδων αξιολογούνται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού, η οποία κάνει σχετική εισήγηση προς την πολιτική ηγεσία.

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Θεάτρου και Χορού