Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Εκπαίδευσης Θεάτρου και Χορού
Σχετικά έγγραφα:
Στατιστικά Στοιχεία Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης σχολικών ετών 2004- 2005 έως 2014-2015  
Στατιστικά Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανώτερων Επαγγελματικών Ιδιωτικών Σχολών Χορού σχολικών ετών 2004 έως 2014