Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα Γραμμάτων, Βιβλίου και Ψηφιακού Περιεχομένου
Σχετικά έγγραφα:
Κατάλογος μεταφρασμένων έργων Ελληνικής Λογοτεχνίας με επιχορήγηση ΥΠΠΟ