Έχοντας υπόψη την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ΤΔΑΜ/Φ31/ 77132/47031/2972/910/26-3-2014 Υ.Α. «Διευρυμένο ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους κατά τη θερινή περίοδο 2014» (ΑΔΑ: ΒΙΗΓΓ-0ΓΧ) (ΦΕΚ 787/Β/31-3-2014), σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή του Πάσχα και την 1η Μαΐου επίσημη αργία του Κράτους, όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία θα παραμείνουν κλειστά.

Διευκρινίζουμε επίσης ότι τη Μ. Παρασκευή θα λειτουργήσουν από 12.00μ.μ. - 18.00 και το Μεγάλο Σάββατο από 08.00 – 17.00.

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Σχετικά έγγραφα:
Πάσχα 2014 - Ημέρες Αργίας