Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης
Σχετικά έγγραφα:
Εισαγωγικές Εξετάσεις Χορού-Αίτηση και οδηγίες-2016-17  
Εισαγωγικές Εξετάσεις Θεάτρου -Αίτηση και Οδηγίες 2016 -17  
Χορός Πρόγραμμα Εξετάσεων 2016-17  
Θέατρο-Πρόγραμμα Εισαγωγικών Εξετάσεων 2016-17  
Θέατρο-Χώρος Εισαγωγικών Εξετάσεων 2016-17  
Χορός-Επιτυχόντες Κλασικό Μπαλέτο και Σύγχρονος 2016-17  
Αποτελέσματα υποκριτικής απαγγελίας 2016-17  
Αποτελέσματα Ταλέντων 2016  
Χορός-Επιτυχόντες- τελικά αποτελέσματα-2016-17  
θέατρο -Επιτυχόντες- τελικά αποτελέσματα-2016-17