Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Διεύθυνση Εποπτείας και Δράσεων
Σχετικά έγγραφα:
Κατάλογος εποπτευομένων οργανισμών και τακτικώς επιχορηγουμένων φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού  
Die Betriebsziele der Direktion der Aufsicht und Aktionen_07_2016  
Κατάλογος Εγγεγραμμένων Φορέων Μητρώου 15.05.2017