Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΡΕ/666718/478936/6895    
Ημερομηνία Έκδοσης:
24/12/2018 12:52:47 μμ
ΑΔΑ:
7Α5Ρ4653Π4-Δ63    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/12/2018 1:56:50 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέμα:
ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκρισης Παράτασης Σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εργοταξιακού οικίσκου στο πλαίσιο του Υποέργου «Αποκατάσταση-Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (Α’ Φάση) της Πράξης Αποκατάσταση-Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Κασσώπης (Α΄ Φάση)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ddrosou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/12/2018 11:56:49 πμ

Αρχείο
Εκδηλώσεις