Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΧΑ/ΤΔΟΥ/668140/479894/8822/4244    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/12/2018 2:36:30 μμ
ΑΔΑ:
6ΩΩ14653Π4-2ΚΧ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
24/12/2018 2:39:21 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Κατακύρωση Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού σε προσωρινό ανάδοχο (ΣΕΦΕΡ ΕΛΛΑΣ) για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αποθηκών με σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης στο πλαίσιο του Υποέργου 2, του έργου με τίτλο «Οργάνωση μόνιμης έκθεσης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και εξοπλισμός αποθηκών».

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
Παπαδοπούλου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
dachtypis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
24/12/2018 12:39:24 μμ

Αρχείο
Εκδηλώσεις