Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΙΩΑ/663970/477074/7130    
Ημερομηνία Έκδοσης:
10/1/2019 1:34:22 μμ
ΑΔΑ:
9ΩΚ84653Π4-ΛΥΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
10/1/2019 4:46:52 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Θέμα:
Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της σύμβασης για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης Φάση Α΄- ασβεστόλιθος» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση – ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Ιερού της Δωδώνης – Φάση Α’».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΟΥΕΡΕΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
chkappa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
10/1/2019 2:46:54 μμ

Αρχείο
Εκδηλώσεις